Serhatcan Yurdam
Henüz yorum yok

"Çocuk cezaevleri kapatılsın"

Decrease Font Size Increase Font Size Boyutla Yazdır

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi, çocuk cezaevlerinin toplum gözetimi ve denetimine açılması ve çocuk cezaevlerinin kapatılmasını talep etti.

mahpus-çocuklarGörsel: Farhad Foroutanian

 

İnsan Hakları Derneği’nin resmi sitesinde yer alan basın açıklamasında“çocuklara açıkça zarar veren ve uluslararası sözleşmelerinin ihlali sonucu yaratan bu yapının kesinlikle ortadan kaldırılması ve çocuk cezaevlerinin kapatılması; alternatif olabilecek modellerin geliştirilmesi ve alt yapısının, kurum ve kuruluşlarının acilen oluşturulması zorunludur dendi.

“Hak ihlallerine son verilsin”

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi yakın dönemde çocukların yaşadığı hak ihlallerine şu sözlerle dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı:

“Yakın tarihte başta Pozantı, Şakran, Kürkçüler, Antalya ve en son olarak Sincan Çocuk Ceza İnfaz Kurumları’nda kalan çocukların işkence, kötü muamele ve diğer onur kırıcı muamelelere maruz kalmalarını insanlık adına utançla ve büyük bir kaygıyla takip ediyor ve çocuklara yapılan ihlallerin sona erdirilmesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz.”

 

Basın açıklamasında devletin, cezaevlerinde bulunan çocuklara karşı kamuoyuna yansıyan onur kırıcı muameleleri nedeniyle uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini berlirtildi. İnsan Hakları Sözleşmesinin, “Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulamaz” şeklindeki 3. Maddesi; Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 37. Maddesi hatırlatıldı.

Basın açıklamasından satırbaşları şöyle:

 

“Alternatif tedbirlere gidilmeli”

– Suça sürüklenen çocukların toplumsallaşmalarının alternatif tedbirlere gidilerek yine toplum içinde ve toplumla birlikte yapılması gerektiği uluslararası hukukun ve modern aklın gereğidir. Ülkemiz cezaevlerinde bulunan çocuk sayısı göz önüne alındığında alternatif tedbirlerle çocuk cezaevlerini gereksiz kılacak bir yapılanma çocuklar yararına oluşturulabilir.

“Devlet çocuklara sahip çıkmıyor”

– Çocuk Cezaevlerinin çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçemediği, tahliye edildikleri süreçten sonra devletin bu çocuklara sahip çıkmadığı, devletin bu konuda herhangi bir politika ve uygulamasının söz konusu olmadığı dolayısıyla çocuk ceza adalet sisteminin amaçlarına kesinlikle ulaşılamadığı artık görülmeli ve kabul edilmelidir.

 “Cezaevleri kapatılmalı”

– Çocuklara açıkça zarar veren ve uluslararası sözleşmelerinin ihlali sonucu yaratan bu yapının kesinlikle ortadan kaldırılması ve çocuk cezaevlerinin kapatılması; alternatif olabilecek modellerin geliştirilmesi ve alt yapısının, kurum ve kuruluşlarının acilen oluşturulması zorunludur. Çocuk tutukluluğuna son verilerek çocuk cezaevleri bütünüyle kapatılıncaya kadar, biz “Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi” üyesi sivil toplum kuruluşlarına cezaevlerinin kapılarının açılmasını talep ediyoruz.

 Hak ihlallerine karşı imza kampanyası

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi, çocuk cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri konusunda toplumu daha duyarlı hale getirmek ve taleplerini, toplumun en geniş kapsamına yayarak, Adalet Bakanlığına, TBMM Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığına sunulmak üzere Türkiye genelinde bir imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi’nin bileşenleri şöyle:

İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Çağdaş Hukukçular Derneği, Gündem Çocuk Derneği, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED), Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Öz-Ge Der), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, İştar Kadın Merkezi, Uluslararası Çocuk Merkezi, Çocuklar İçin Adalet Takipçileri, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Çakıl Derneği, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği.